W 2023 można dobrze złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też?

esowanie zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów. Ślad węglowy stanowi miarę emisji gazów cieplarnianych, które są generowane przez działalność firmy i mają wpływ na zmiany klimatyczne. Czy warto obliczać ślad węglowy

W 2023 można dobrze  złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też? sprawozdanie do bdo

Przykładowe kroki jakie można podjąć to

obliczać ślad węglowy dla firm? Tak czy nie? Obliczanie śladu węglowego dla firm to temat, który od jakiegoś czasu budzi coraz większe zainteresowanie zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów. Ślad węglowy stanowi miarę emisji gazów cieplarnianych, które są generowane przez działalność firmy i mają wpływ na zmiany klimatyczne.

Czy warto obliczać ślad węglowy dla firm? Odpowiedź na to