Czym jest CSS?

sklepy internetowe prestashop
Kaskadowe arkusze stylów (ang.
Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW.
CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic sklepy internetowe prestashop .