Nowe dane jak transportować ponadgabaryty

ria pierwsza skupia się na samej trasie. Uwzględnia ona zezwolenie na przewiezienie ładunku po konkretnej drodze, którą należy wcz

Nowe dane jak transportować ponadgabaryty transport ponadgabarytowy

Do niej można zaliczyć m.in

Wyróżniamy aż siedem typów zezwoleń umożliwiających . Każda z tych grup określa tak naprawdę inny typ zezwolenia.

Kategoria pierwsza skupia się na samej trasie. Uwzględnia ona zezwolenie na przewiezienie ładunku po konkretnej drodze, którą należy wcz